Archiv autora: Milan Průša

Vánoční vzkaz

Drazí členové klubu,
rok se sešel s rokem a my se znovu potýkáme s tím, že nemůžeme uspořádat tradiční setkání na výroční členské schůzi, neboť znovu přišla další vlna pandemie Covidu-19, která přináší mnoho opatření a omezení, na jejichž základě jsme museli toto setkání odročit na neurčito až do doby, kdy se vše vrátí do normálního života. 

Bohužel letošní rok přinesl z našich řad nenadálé smutné odchody našich kamarádů, v květnu nás opustil Mirek Sýkora, v říjnu Yves Jirka Zeman, který byl jedním ze spoluzakladatelů našeho klubu, a na sklonku roku v prosinci nás opustil Pepa Němec. Jejich odchod je bohužel především velmi citelnou a bolestivou ztrátou pro jejich rodiny, ale také pro náš klub.

Až budete usedat na Štědrý večer ke stolu, věnujte jim prosím tichou vzpomínku, vzpomeňte i na ty kamarády, kteří nás opustili v minulých letech, Ádu Zdeňka Sladkého, Jirku Nekováře, Kosťu Jirku Kosteleckého, Jirku Kutila, MUDr. Aleše Nováka, Tondu Mandu a Padeho Jirku Havránka.

Chtěl bych vám také všem poděkovat za přípravu a provedení všech našich společných akcí, které jsme v letošním roce pořádali, včetně vaší hojné účasti.

Přeji vám a vašim blízkým jménem vedení našeho klubu poklidné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2022, v něm pevné zdraví, spokojenost a mnoho pěkných společných klubových akcí.

Milan Průša