Bantam goes to Holabird

The test that convinced the Army of the Jeep’s potential

Bantam jde na Holabird: test, který přesvědčil armádu že Jeep má potenciál.

Poznámka redakce:  snad  není mnoho lidí kteří jsou kvalifikovaní, aby mohli mluvit do historie  the Bantam Reconnaissance Car, než je William Spear,který prozkoumal a vyhledal mnoho dokumentů,aby mohl napsat kompletní knihu,která dokumentuje BRC od počátku až do doby Quard Motor Company o poskytnutí smlouvy s  the Jeep Willys. Tentokrát nám firma Hemmings In-Depth, Spear poskytla ukázku kapitoly vztahující se k BRC’ a počáteční zkoušky v Camp Holabird.

Existuje mnoho nedorozumění o testování Jeppu v Holabirdu. Mučení Jeppu tam bylo více-méně legendární a vždy poskytuje dramatické záběry do týdeníků, či sobotní sekci Sunday. Byly zřízeny různé ďábelské pomůcky k zdůraznění extrémních podmínek testovacích vozidel a jejich slabin, při řešení přežití.

Velící důstojník major Lawes si nedělal srandu, když slíbil Cristovi a Probstovi, že rozbije jejich vůz, který byl koneckonců jejich nápad. V několika málo případech, kdy „oběť má stanovenou mez přežití“, pokračoval Lawes dále, bez omezení v ničení vozu, aby zjistil, kde se něco konečně rozbije.

Bantam testy
Bantam testy

Obrázek dramatické „Hell Holle“ ukazuje zničující testy. Poručík Rifkindt cituje nejmenovaného současného spisovatele, který porovnává testy vozidel jako inkviziční mučení člověka nákladním vozidlem a pokud má něco přiznat tak to, že některá pilotní vozidla si vedla na první pohled lépe/Bantam/ než ostatní/Quad/  v Holabirdu.

Bantam testy
Kapitán Eugene Moseley a dva jeho seržanti hodnotí situaci na počátku testování pilotního vozu Bantam.

Důvodem testu v terénu je, že potřebujete vědět jaké má vozidlo limity a jakou kvalitu mají součástky vozidla, není to soutěž krásy. Je-li slabé chassis vozidla, nebo chladič má malou kapacitu, potřebují toto znát a řešit problém. Někdy je to jednoduché, jindy je všechno špatně a velké operace mohou, ale nemusí být úspěšné. Vozidla, zejména s absolutně novým designem, adekvátně uspořádána mají šanci, že jsou úplně špatně koncipována. Je naprosto nemožné, chtít vozidlo nad všechna očekávání.

Cílem testování v Holabirdu bylo, dozvědět se o mechanické a inženýrské vhodnosti vozidla a stanovení jeho výkonných parametrů, ne jeho taktické podmínky, nebo jeho hodnota v poli. V tomto případě jsme věděli, že bude pěchotní zbraní s těmito požadavky zákazníka: velmi malé průzkumné auto, které může obsluhovat posádka a nést kulomet.

Zdá se, že pěchota neměla žádný požadavek o tažné síle. Rozhodla se správně,že zbraň na vozidle v bojišti je cennější než logistické vybavení.Pouze praktické testy ukázaly, zda takové auto je lepší než kůň, jako generál Herr a jeho kolegové důstojníci v kavalerii, kteří jsou až dosud přesvědčeni, že to bez koně nemůže být jinak.

Bantam testy
Kapitán Moseley, náčelník a testovací jezdec v Holabirdu byl „motorkář“ a dle Crista musel být přesvědčen o kvalitě čtyř hnaných kol průzkumného vozidla.

Všimněte si ve výřezu obrázku Bantam prototyp má po pravé straně „žebrování“ pro chlazení motoru tak, jak byl dodán firmou Bantam, protože během několika dnů bylo zjištěno, že motor potřebuje více chladit. Vzhledem k tomu, že existují obě modifikace (viz výřez obr.), povídá se, že Quard Motor Company vyžadoval, aby veškeré odkazy na značku byly Bantamu kvůli tomu odebrány. To by nebylo zas tak nic divného až na to, že Willys ustoupil s nápisem v billboardové velikosti na přední straně „MA“ a „Ford“ má „F“ na každé volné ploše bez námitek QMC. Mechanik Joe Turner, by pravděpodobně na příkaz testerů žaluzie zaklepal, ale zákazníkem byla armáda. Ačkoli to může být proti našim preferencím, naši chlapci si zaslouží to nejlepší, absolutně nejlepší vybavení, ale to není primárním cílem firmy „QMC“. Proto jsme použili vylepšení chlazení motoru a jakmile je uvedeno zařízení, které je „dostatečně dobré“ po splnění jakýchkoli specifikací, záleží na tom, jak by se dalo vyrábět ve spolehlivém množství, kvalitou, rychlostí a cenou. V přísně konkurenčním systému nabídek to takto vůbec nefungovalo ve stavu s firmou Marmon-Herrington / Dodge, který byl testován již dříve.

Dodge technicky splňoval specifikace, ale nebyl považován za dobrý nákladní vůz, ale rozhodla nízká cena a muselo být vybráno. V oblasti Jeppů má QMC nejvyšší pravomoc pro vyjednávání a schopnost zvážit všechny faktory a to nejen nejnižší cenu.

Nyní, když je džíp vyroben a dodán, Rifkindtův průvodní list se stává mnohem cennějším. Popisuje obecný postup testování motorových vozidel QMC u společnosti Holabird. Říká, že první dny jsou klinické, laboratorní a technické inspekce. Zahrnují kontrolu všech rozměrů, vstupních a výstupních úhlů, závaží, odstupů na zemi, chladicí schopnosti, viditelnost řidiče a tak dále. Testy dynamometru jsou prováděny za účelem ověření výkonu. Následně je vozidlo podrobeno přísným zkouškám v terénu, kde je stlačeno na své maximum, zahrnující 5 000 kilometrů normální jízdy na dálnici v plném obsazení s tažným zatížením a při stejném zatížení je k dispozici dalších 1000 kilometrů terénem, které zahrnují zkoušky jako Hell Hole, ale i stoupavost až 65%, průjezdy velkými příkopy, úzkými převisy, které prověří pevnost rámu.

Bantam report
Army tests Bantam truck.

Všechny rychlosti jsou zkoumány, od maximální, bezprostředně následuje teplo produkující minimum a po tomto, dalších 1000 mil jílovitých silnic a 500 mil  písečných, to všechno  musí vydržet s plnou zátěží. Tyto testy téměř vždy znamenají popraskané nebo ohnuté rámy, zlomené pružiny, spálená ložiska a řadu jiných poruch. Je-li vozidlo v bojové činnosti déle než 24 hodin s některými z těchto poruch, zkouška je u konce. U dokončeného testu byl odhadnut ekvivalent 50 000 mil  běžného používání. Po těchto testech bylo každé vozidlo zcela zničeno a všechny jeho částí podrobně vyšetřeny na opotřebení nebo praskliny nebo jiné a tyto jsou hlášeny výrobci v podrobné zprávě. Na základě této zprávy se konala konference, aby vyřešila nedostatky a změny dohodnuté před započetím výroby.

Po zahájení výroby, byl přítomen vládní inspektor, aby se ujistil, že každá jednotka byla upravena, jak bylo dohodnuto. Když tyto první Jeppy byly postaveny, každý byl poslán do různých jednotek a táborů po celé zemi, aby byly provedeny další připomínky, chyby nebo vylepšení. Je to bezpochyby jedním z nejvíce úžasných technických výkonů historie Camp Holabird.

Rifkindt říká jednoduše: „poté co původní pilotní model prošel zatěžkávací zkouškou v Holabirdu, Bantam dostal nařízeno pokračovat“.

Státu Maryland se dostává  historické desky o tom co udělal s ohledem na Jeep Camp Holabird: zajímavé je, že není ani zmínky o tom že Jeep byl navržen firmou QMC a zajímavé je také, že pro vlastní zasloužený význam a slávu bylo mnoho vozidel vyrobeno nebo bylo testováno v Holabirdu, ale vybral se právě jen džíp.

Legendary Willys Jeep
The legendary Willys Jeep.
Camp Holabird
Camp Holabird

Jménem  generála  Samuela B. Holabirda  vzniklo v. r. 1917 první motorové armádní dopravní školicí středisko dodávek pro 1. světovou válku americkým expedičním silám ve Francii vyrobené v Detroitu, kde bylo opraveno a zhotoveno tisíce  nákladních automobilů do roku 1920 a centrum pro výzkum a vývoj ikony vojenského vozidla druhé světové války Jeep, který byl testován zde v sídle armádní školy, která vznikla roku 1945 a ukončena v roce 1972.

Z Pravdivé Historie Státu Maryland

Jeep in action
Jeep in action
Jeeps
Jeeps

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *