Zkřížené kanóny – Crossed Cannons

V mnoha případech, ale ne vždy,  se na štítcích aut (např. Pištovo MB), součástech (Alešův GPW blok), zbraních, atp. vyskytuje vyražený znak „Crossed Cannons“. Jasně, tušili jsme, že to musí nějak souviset s US armádou – tak trocha pátrání a již je to jasné.

Vyražené „Crossed Cannons“ na výrobku znamená, že byl převzat zásobovacím sborem US Army, tedy Ordnance Corps.

Po roce 1948 Ordnance Corps přestal tento znak používat a nahradil ho orlem ve čtverci se 3 hvězdami nahoře držící v drápech 3 šípy. Najdeme třeba na M38, M1 z padesátých let  atd.

Toto se týká „pouze“ ARMY – pozemní armády. Navy, letectvo, pobřežní stráž měly svá vlastní zásobovací oddělení. Pak také něco šlo přes QMC….

************************************
Logistický systém US ARMY se skládá ze tří základních těles:

 • Ordnance Corps
  Základním posláním tohoto sboru je dodávat armádním jednotkám vybavení, zbraně, střelivem, včetně občasného obstarávání a údržby. Tedy obecné zásobování.
 • Quartermaster Corps (QMC)
  Základním posláním tohoto sboru je podpořit vývoj, výrobu, získávání a udržování obecných dodávek, záležitostí týkajících správy materiálu a distribuce během míru i války.
  Proto se střediskem vývoje nového průzkumného automobilu stal sklad QMC Holabird v Baltimoru, stát Maryland. V Holabirdu byla koncipována základní konfigurace vozidla Jeep a všechny armádní testy prototypů se odehrávaly právě tam.
 • Transportation Corps
  Dopravní sbor je zodpovědný za pohyb osob a materiálu nákladním automobilem, železnicí, vzduchem a mořem. Byl založen 31. července 1942. Je v současné době třetím nejmenším odvětvím armády.

************************************

Pištův štítek


Alešův GPW blok