William R. Preddy

Dopátráme se pravdy o datu smrti Williama R. Preddyho?
zapsáno v r. 2009 Yvesem a Pištou.
Je to již několik dnů, co nás vyhledala paní Yarka Bloomberg z Washingtonu DC s prosbou o pomoc při pátrání po pilotovi US Air Force Lt. W. R. Preddy. Její tchán pan Joe Noah z Greensboro (North Carolina) je bratranec W. R. Preddyho. Bill Preddy byl sestřelen německým flakem dne 17. 4. 1945 se svým Mustangem P51D při pronásledování Me 262 nad českobudějovickým letištěm, poblíž obce Záluží a Boršov/Vlt., spolu s jeho velitelem Cpt. Raymondem Reuterem..
Dle potvrzení očitých svědků byl Cpt. Reuter mrtev již před dopadem letadla na zem a jeho tělo bylo roztrháno výbuchy náloží v Mustangu. Bill Preddy však měl ještě šanci přežít, neboť jeho Mustang byl ovladatelný a mohl pokračovat v letu. Ovšem po chvíli i jeho letoun utichl a z motoru se začalo kouřit. Billy hledal okamžitě místo k nouzovému přistání a po obrátce nad Zl. Korunou rychle klesal až k obci Záluží, kde uviděl pole. Snad by i bez problému přistál, kdyby nebylo osudného stromu,o něhož zavadil podvozkem a poté se jeho stroj zachytil křídlem o mez a letounu upadla vrtule. Po několika přemetech, kdy se letoun roztrhl za kabinou, zůstal v kabině hlavou dolů zaklíněný Bill Preddy.
Byl v bezvědomí a rychle přiběhnuvši místní rolníci ho vytáhli ven z letounu a po chvíli bezradnosti se ho snažili oživit a ovázat rány na hlavě a obličeji. Asi po půl hodině přijeli němečtí vojáci, odebrali mu osobní zbraň a nařídili převoz do nemocnice v Č. Budějovicích. Po strastiplné cestě se konečně v 8. 00 hod. večer dostal do rukou německého personálu v nemocnici. To již ale bylo pozdě . . . . .
Až potud je tento příběh znám, ale co bylo potom, kdy zemřel a kde byl pochován?
Pan Joe Noah z Greensboro, člen nadace Preddyho Memorial Foundation, by chtěl znát přesný den úmrtí svého bratrance a všechny okolnosti kolem smrti Billyho v nemocnici. A tak jsme společně s paní Yarkou, která mezitím přijela do Č. Budějovic a hlavně zásluhou Milana Průši, který pro nemocnici pracuje, společně absolvovali několikeré čestné prohlášení a žádosti o povolení vstupu do archivu Nemocnice. V naději jsme již brzy dopoledne postávali ve vestibulu nemocnice a po příchodu zástupce ředitele p. Marcína, jsme se odebrali do archivu k dvěma příjemným dámám, které již měly připraveny výtažky z knihy úmrtí z r. 1945.
Zmínka o Billym Preddym tam sice byla, ale obrovské zklamání – chybělo datum úmrtí a další nevyplněné kolonky protokolu nám daly jasně najevo, že tudy asi cesta nevede.
Dobré bylo, že se našel alespoň záznam o převozu do společného hrobu dne 20. 4. 1945 v 11. 47 hod. To však znamená, že již 19. 4. musel být mrtvý, protože 17. 4. ho sestřelili, přivezli až večer a ještě žil a tak musel zemřít buďto 18. 4., nebo 19. 4. 1945.
Nebyl pitván ani operován (to by bylo dle dam z archivu určitě při německé důkladnosti zapsáno a tudíž by v kolonkách byl zápis) a protože to s ním vypadalo hodně špatně, máme dojem, že ho nechali zemřít.
Další záhadou je osoba parašutisty německé armády Hanse Gerlacha. Ten prý pomáhal Billyho transportovat na lůžko a snad s ním být buďto na pokoji nebo někde v blízkosti, protože tam ležel taktéž zraněný a pan Joe Noah, který zveřejnil příběh Billyho Preddy na svých internetových stránkách, se později dostal do kontaktu se synem Hanse Gerlacha, který slyšel toto vyprávění od svého otce, když přišel z války a byl hospitalizován v Č. Budějovicích. Dámy v archivu tvrdí, že nemohl být ani v nemocničním pokoji, neboť by musel existovat záznam o úmrtí na konkrétním oddělení. Ale protože je pouze záznam o převezení do společného hrobu dne 20. 4., tak jsou si dámy jisté, že mohl být umístěn pouze v chodbě, nebo podobné místnosti, nebo že zemřel již při převozu do nemocnice nebo záhy co se sem dostal.
Toto je věrohodná možnost. Proč se tedy ale Hans Gerlach o něj staral? Nebo zemřel za přítomnosti Hanse? Hans Gerlach je taktéž po smrti a navíc o něm také neexistují záznamy, ale je také možné, že se ještě dohledají mezi tzv. “živými“. kteří jaksi odešli po svých.
Další otázka – kde byl společný hrob? Joe Noah, který zde pátral v r. 2001, si je jistý, že naproti nemocnici byl hřbitov, tedy i jáma pro společný hrob neznámých nebo neidentifikovatelných těl.
Nám se ale nepodařilo tento hřbitov najít (snad pamětníci či někdo jiný by věděli. Ale opět tu něco nehraje – totiž odvoz Billyho do márnice (resp. převzetí těla) městskými zřízenci dne 20. 4. 1945 a to na Městský hřbitov.
Je tedy společný hrob na našem hřbitově? A neexistoval žádný hřbitov u nemocnice? Dobrá, rozjeli jsme se tedy na Městský hřbitov v Č. B. Tady ovšem přístup místní úřednice byl naprosto záporný, nic neví, záznamy žádné a „dejte pokoj, válečné hroby to je již historie“. Po chvíli našla jakousi mapu hřbitova a pověděla, že snad tam za „kruháčem“ je společný hrob. Vypravili jsme se tedy za „kruháč“ a doprava, ovšem zde jen rozptylová loučka. Tak tedy ještě důkladná obchůzka kolem hřbitovní zdi a zase nic. Potom nám úřednice řekla, abychom to zkusili v archivu na Rudolfovské ulici. Rozjeli jsme se na Rudolfovskou ulici – opět bez informací. Musíme prý podat žádost a to není jen tak, dostat se do archivu atd. …. vše znovu. Nicméně je to zatím na mrtvém bodě, ale my se nevzdáváme – kdo z Vás, který budete číst tyto řádky, by snad mohl nějakým způsobem pomoci při pátrání, ozvěte se, bude Vám to přičteno k dobru.

Díky Yves a Pišta.
Informační tabule u pomníčku v místě dopadu.

dodatek: …o mnoho let později.
Tělo Williama Preddyho bylo vyzvednuto po válce dne 25. 8. 1945 ze společného hrobu z Městského hřbitova v Č. Budějovicích komisaři US Army pro vyhledávání nezvěstných a pohřbených vojáků mimo území USA. Jeho tělo bylo převezeno do Francie na vojenský hřbitov v St. Loraine, kde byl uložen vedle svého bratra, leteckého esa George Preddyho, který byl sestřelen 25. 12. 1944 v Belgii vlastním dělostřelectvem při stíhání německého FW109 . Další těžká tragedie rodiny Preddyových.