818TD V ČECHÁCH 1945


Historie a bojová činnost 818. praporu stíhačů tanků
v r. 1945
který byl přiřazen k 26 ID. 
26 divize osvobodila jižní Čechy.

Úvodem
‎‎Prapor byl aktivován 15. prosince 1941 ve Fort Sill v Oklahomě. Do Severního Irska dorazil 1. listopadu 1943. Přistál ve Francii na D+36 s taženými děly. Během srpna a září 1944 postoupil přes Francii do oblasti Met. Podporoval operace podél Sárska až do prosince, kdy byl převeden do sektoru Arden. Zúčastnil se bojů po celém Německu od března 1945. Skončil válku v Loučovicích (Kienbergu) v Československu. Přidělena: 5., 26. pěší divize.‎818. prapor stíhačů tanků byl nasazen u 5. pěší divize 13. července a zůstal s 5th pěší divizí až do konce prosince 1944. Poté byl až do konce války připojen k 26th pěší divizi. Původně byl vybaven stroji GMC M10 (Wolverine) s 3″ dělem. V půli dubna 1945 byl prapor přezbrojen na GMC M36 (Jackson)  s 90mm dělem.‎

V dubnu 1945 byl 818TD prapor dislokován v SCHILERBACH v Německu a 1. dubna 1945 se přestěhoval do GROSSENUBER, Německo, vzdáleného odsud 36 mil. Dne 6. dubna 1945 se opět přestěhoval do WASUNGENu do Německa a dorazili tam v 15:40 hod, urazili vzdálenost 28 mil. Náš další pohyb byl do SUHL, Německo dne 8. dubna 1945, vzdálenost 26 mil. 16. dubna jsme opět postoupili o 52 kilometrů na východ do HELMBRECHTS, Německo, které je blízko československé hranice. Tam jsme se obrátili na jih a dostali se do KEMNATH, Německo, dne 21. dubna 1945, vzdálenost 44 mil. Dne 24. dubna jsme se postoupili do SCHWARSENEFELD, Německo, vzdáleného 50 mil. Dne 26. dubna jsme se znovu postoupili do STALLWANG, Německo a poté do HASEBACH, v Německu tentýž den, celková vzdálenost 67 mil během dne. Dne 27. dubna 1945 jsme opět postoupili do MITTERFELS, Německo, která byla pouze 2 míle. Zůstali jsme zde až do 30. dubna 1945, kdy jsme se přestěhovali do FÜRSTENSTEIN v Německu po sněhu a za chladného počasí a urazil vzdálenost 64 mil. Zůstali jsme zde až do konce tohoto měsíce, během dubna jsme urazili celkem 433 mil.

Během tohoto období prapor zničil 3 samohybná děla, 2 sklady munice, 5 vozidel, 1 letoun, 2 pozorovací stanoviště i s personálem, 2 protiletadlová děla, 5 kulometů, 1 železniční lokomotivu, 1 protitanková pušku a způsobil přibližně 200 obětí nepřítel (mrtvé či zraněné). Také během tohoto období prapor zajistil celkem 1 113 německých válečných zajatců.

Během tohoto měsíce měl prapor jednoho muže zabitého, 5 mužů zraněných a žádného nezvěstného. Čtyři muži získali medaili Silver Star a 20 mužů a důstojníků získalo medaili Bronze Star.

1. května 1945 byl prapor stále ve FURSTENSTEINu v Německu a tento den jsme postoupili do TITTLING, Německo, vzdáleného 3 mil. Zůstali jsme v TITTLINGu do 3. května 1945 a pak jsme postoupili na východ do GRIESBACH, Německo, vzdáleného 41 mil. Tam zůstalo naše velitelství praporu (CP = Commanding Post) až do oficiálního konce války. V té době však naše roty postoupily do RAKOUSKA a pomáhaly 26 divizi v dobití LINZe v Rakousku. Po obsazení LINZe se náš prapor obrátil na sever do Československa a postupoval na sever  podél řeky Vltavy až k demarkační linii. Dne 12. května 1945 se velitelství praporu (CP = Commanding Post) přesunulo přes Rakousko a do Československa na vzdálenost 40 mil. Založili jsme naše velitelství praporu (CP) v KIENBERG = Loučovice (do roku 1951 Bolechy, německy Kienberg) v Československu, kde velitelství zůstalo od 12. května do 22. července 1945, většinou děláme okupační povinností.

Pohyb jednotek v posledních dnech války:

5.5.1945
Rota „A“ zůstává ve svých pozicích. Rota „B“ připojená k 104 pluku, který se přesouvá do nového sektoru, střídá části 5ID a pohybuje se v severovýchodním směru k československým hranicím. Rota „C“ se přesunula do WALDING, 1. četa do  UHFAHR, 24 četa do KRANABITHEN (Waizenkirchen), průzkumná rota zatkla 20 vojáků a zajišťuje zadní část divize.

6.5.1945
Rota „A“ (mimo 24 čety připojené k 104 pluku) se přesunula do nového sektoru a podporuje postup pěchoty severovýchodním směrem. Rota „C“  postoupila přes ZVONKOVOU do Československa.
2 četa připojená k 26 rotě 104 pluku.
Rota „B“ dojela do FRYMBURKu


konec války zastihl jednotky našeho praporu v těchto pozicích:

  • Velitelství        GRIESBACH, Německo
  • Rota „A“          Horní Planá, Československo
  • Rota „B“          Frymburk, Československo
  • Rota „C“          Vyšší Brod, Československo
  • Průzkum          GRIESBACH, Německo

Během tohoto období prapor způsobil nepříteli odhadem 100 obětí a zajistil 4.205 německých válečných zajatců. Během tohoto období jsme neměli žádného muže zabitého, zraněného nebo nezvěstného.

Strávili jsme měsíc květen shromažďováním válečných zajatců, strážením táborů válečných zajatců a zahájením okupace a dohledu nad Československem. V průběhu června prapor převzal dohled nad silničními zátarasy na přístupech do Rakouska, zahájil informační a vzdělávací programy, stejně jako atletický program, organizoval softball a další sporty. Během první části července 1945 jsme dostali příslib, že jsme byli zařazeni do kategorie IV, což znamenalo demobilizaci naší jednotky. 22. července 1945 se prapor přestěhoval do ALTDORF v Německu, kde začal vykonávat okupační povinnosti, jako je hlídání tiskáren novin „Hvězdy a Pruhy“, obsazení německých muničních skladů, hlídání dálnic a nemocnic. Zůstali jsme zde po červenec a září 1945. Dne 1. září 1945 prapor dostal příkaz k přesunu do US tábora BALTIMORE v SUIPPES ve Francii a k přípravě návratu do Spojených států. Do tábora Baltimore (Francie) jsme se přesunuli 11. září 1945 a po třech týdnech jsme se znovu přesunuli do tábora CHESTERFIELD v jižní Francii. Prapor v říjnu 1945 odplul z NICE, jižní cestou přes Atlantik a podél pobřeží Spojených států do tábora SHANKS v New Yorku a zde byl dne 30. října 1945 deaktivován.

818. Tank Destroyer Battalion se účastnil 5 hlavních kampaní a získal  5 bojových kreditů za bitvy: Normandie, Severní Francie, Ardeny, Porýní a Střední Evropa. 818. TD prapor byl citován v rozkaze ke dni belgické armády za jeho činnost v Ardenách (Bulge) a první četa roty „A“ byla vyznamenána Distinguished Unit Citation za akci v Lucemburku.
FrontPageheading