Archiv rubriky: Akce, zprávy

Veřejné. Plánované akce klubu, zprávy z minulých akcí klubu … atd.

Jeep klub Jižní Čechy je řádným členem AKHV

Návrhová a mandátová komise valné hromady Asociace klubů historických vozidel z. s, IČ 65993993, (dále jen „AKHV“) konané v roce 2021 korespondenční formou per rollam z e-mailové adresy akhv@akhv.cz obdržela v termínu nejpozději do půlnoci ze 14. na 15. 4. 2021 21 e-mailových hlasů.
….
….
Přijetí Jeep klub Jižní Čechy za řádného člena AKHV: 17 hlasů ANO, 0 hlasů NE, 0 hlasů zdrželo se hlasování 0, s c h v á l e n o.
…..
zápis v pdf

 

Koronavirus a náš klub

S ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 vlastně v celém světě, s respektováním všech nařízení naší, demokraticky zvolené vlády a hlavně podle zdravého rozumu i náš

KLUB RUŠÍ VŠECHNY SVOJE AKCE.

Tedy do odvolání nebudou:

  • klubové schůze
  • Pomníčky I. a II.
  • Veškeré oslavy 75. výročí osvobození naší vlasti. (Plzeň a pod.) pořádané spřátelenými kluby.

O dalším vývoji, náhradních termínech, návrzích a všem podobném bude vedení všechny členy informovat na těchto stránkách a e-maily.

Zatím pro samostudium posíláme poslední informace ve vývoji situace ve veteránském hnutí s ohledem na navrhovanou úpravu zákona č. 56/2001 Sb.