Archiv autora: Petr Svátek

US můstek u Strážného

Dvě mohutné železné lávky se nachází poblíž Strážného na Prachaticku přes řeku Řasnici – mapa. Jedná se 4 díly US mostovky typu M2-Treadway. (více o mostním systému M2-Treadway). V těchto místech vstoupila do Československa americká armáda dne 4. května 1945. Konkrétně 5. US pěší divize, 2 pěší pluk, 2. prapor postoupil do večera téhož dne až do lekce bráněných Českých Žlebů.Bojové jednotky 5. US pěší divize později vystřídali ženisté, kteří vybudovali zmíněný můstek, po němž se dostala na české území spojenecká vojska. Tehdy je cesta přivedla do osady Dolní Cazov, která se nacházela přibližně 300 metrů od hranic.

Jak vedly a nyní vedou cesty přes a okolo můstku

Osadu postihl osud jako jiné příhraniční. Po válce odsud byli odsunuti němečtí obyvatelé, což byla vždy drtivá většina. Konkrétně dle webu zanikleobce.cz zde v r. 1930 žilo 134 lidí v 25 domech. V 50. letech Dolní Cazov vojáci vyhazují do vzduchu, protože ležel v přísně střežené zóně pohraničního pásma a dnes osadu připomíná pouze typická informační cedule o zaniklé šumavské obci a dřevěný kříž na místě, kde stávala polodřevěná kaple Nanebevzetí Panny Marie.

Toto je současný stav cesty. Byla to do r. 1950 jedinná cesta mezi Bavorskem (resp. ke komunikaci Silnice – Strážný) a Dolním Cazovem. Tudy přijela US Army přes námi zkoumaný M2-Treadway můstek.
Současný stav cesty a můstku.
Současný stav cesty a můstku.
Současný stav cesty a můstku.
Současný stav.

Pro doplnění a jako zajímavost uvádím fotografii téhož místa z r. 1938.
Ovšem: Pokud v pozadí je skutečně Dolní Cazov, tak vojáci pochodují po cestě na české straně hranice z Dolního Cazova směrem na obec Silnice. Tato cesta byla celá na českém území a na několika místech se těsně dotýká bavorské hranice (viz mapa z roku 1949).

Bojové střety na území prachatického okresu.
Do konce dubna překročili Američané hranici na několika dalších místech. Dne 1. května přijel americký tank do obce Strážný na Vimpersku. Vystoupil z něho voják, který chtěl pravděpodobně vyjednávat, ale byl těžce raněn. Tank odjel zpět. To všechno byly průzkumné akce, které zajišťovaly postup hlavních sil podél našich hranic, ale zároveň i pozice pro případ útoku do Československa, k němuž dal Eisenhower rozkaz 4. května. V dopoledních hodinách 5. května zahájila americká vojska obsazování západních a jižních Čech od Aše po Český Krumlov. Třetí armáda byla k tomuto účelu posílena V. sborem 1. armády o síle tří divizí. Američané zahájili operaci silami V. a XII. sboru, takže na celém úseku fronty dlouhém 350 kilometrů stálo na počátku celkem 5 divizí, které postoupily 10-15 kilometrů do československého vnitrozemí. Jejich postup urychlilo až nasazení obrněných jednotek na hlavním směru. Kunžvart Poslední dubnový den dosáhl 10. pěší pluk americké 5. pěší divize prostor Freyung – Philipsreuth. Spíše než organizovaný odpor nepřítele, který se omezil na zřizování zátarasů nasilnicích a občasné přepady ze zálohy, byly hlavním protivníkem pluku hornatý terén, sníh, zima a déšť. Postoupil až na Trojmezí a 2. května měl jeho třetí prapor své roty ve třech zemích současně – v Německu, Rakousku a Československu. Následující den, 3. května, zajišťovali vojáci své pozice a prováděly průzkum předpolí. V rámci příprav na ofenzívu plánovanou na 5. května se pluk soustředil na silnici vedoucí do Kunžvartského sedla. První prapor se soustředil u Kreuzbergu, třetí v Herzogareuthu a druhý prapor, spolu se 46. praporem polního dělostřelectva v pozicích jižně od Strážného. Postup 10. pluku zahájili ráno první a druhý prapor, ale jejich postup zastavila houževnatá německá obrana, soustředěná na obranu silničního zátarasu před Strážným. Na zničení zátarasu vyslal 10. pluk malý operační svaz, složený z vojáků druhého praporu pluku, vezených na Jacksonech 803. praporu stíhačů tanků. Tato skupina projela téměř čtyři kilometry nepřátelským územím postřelována dalekými palbami německých kulometů a za cenu ztráty dvou raněných zátaras zničila. Zbytek německé obrany poté vyvrátil soustředěný nápor pěchoty a dělostřelectva. Do 16:20 pak prapory 10. pěšího pluku vyčistily město Strážný. Jihovýchodně od linie Klatovy – Bílovice – Rokycany byl operační prostor XII. sboru genmjr. Irwina. První den postupovaly jednotky pomalu s obezřetným průzkumem a všestranným zajištěním. Navíc jim v rychlejším postupu bránil rozmoklý terén pohraničních cest. Tam, kde 6. května dosáhly stanovených cílů, zastavily pohyb hlavních sil a čekaly na další instrukce. Akce se zúčastnily 4. a 11. obrněná a 5., 26. a 90. pěší divize. Postupovaly zhruba v pěti proudech:

 1. na Sušici a Horažďovice;
 2. přes Vimperk na Strakonicko;
 3. volarskou cestou k Prachaticím;
 4. údolím Vltavy na Vyšší Brod a Český Krumlov;
 5. přes Horní Dvořiště k Českým Budějovicím;

Použitá literatura:
Balcar B.: „Z Normadie přes Ardeny až k nám“ Resonance 2017
Lakosil J.: „Utajená obrana Šumavy“ MF Praha 2012

1945 Pontonové mosty přes Vltavu

Jejich úkolem byly mosty přes Vltavu
(článek pro Českokrumlovský deník 15.5.2019) – článek v pdf.
Jiří Frýbert

285th Engineer Combat Battalion byl v závěru války přiřazen k 26th ID, respektive jejich 101st Engineers Combat Battalion (ECB). Stavěli pro ně v květnu dva pontonové mosty přes Vltavu (ve Frymburku a v Dolní Vltavici).

Když se píše o osvobození zdejšího kraje americkou armádou v květnu 1945, většinou se vzpomíná na 26. pěší divizi (26th Infantry Division) nebo 11. obrněno divizi (11th Armored Division). Neměli bychom ale zapomínat ani na další menší jednotky, které měly podíl na porážce nacistického Německa a jež poslední válečné dny v Evropě strávily v tomto regionu.

Jednou z těchto jednotek je 285. ženijní bojový prapor (285th Engineer Combat Battalion), jehož úkolem bylo stavět mosty, opravovat cesty či odstraňovat zátarasy a to včetně minových polí. Tento prapor tvořilo téměř 650 mužů, v to počítaje i důstojnický sbor. Ve Francii se vylodili na začátku ledna 1945 a byli součástí Pattonovy Třetí armády. Při cestě přes Lucembursko a Německo podporovali různá uskupení Třetí armády, řeku Rýn překročili 25.3.1945. Od konce dubna bylo jejich úkolem podporovat právě 26. divizi, což také činili až do ukončení války v Evropě.

Na začátku května byl prapor dislokován v Rakousku, velitelství bylo v Mistlbergu. Do Československa se však celá jednotka nedostala, byly k nám vyslány jen dvě roty (company), jmenovitě roty B a C. Každá z nich měla v té době téměř 170 vojáků. Úkolem každé roty bylo postavit jeden most přes řeku Vltavu. Jednalo se o plovoucí pontonové mosty, kdy přes řadu člunů jsou natažené dvě kovové dráhy, jakési běhouny, které pak vytváří stopu pro kola vozidel či tanků.

Rota C přijela 7.5. do Frymburku z rakouského Mollmannsreith. Ve Frymburku postavili ještě ten den pontonový most o délce 79 metrů. Mapové kódy uvedené v reportech praporu zasazují most do míst, kde je Vodní nádrž Lipno. Tenkrát zde ale tekla Vltava. Jedná se zhruba o místo, které by spojovalo dnešní výběžek nad přívozem ve Frýdavě s prostorem, kde je dnes Penzion Kovářov.

Rota B dorazila do Dolní Vltavice 7.5. také z Rakouska, konkrétně z obce Schindlau. Pontonový most přes Vltavu dokončili 8.5. v pět hodin ráno a jednalo se o poslední takový most tohoto praporu na evropském bojišti. Tento most měřil 55 metrů a jeho důležitost byla dána tím, že ležel na hlavní zásobovací trase pro americké jednotky. Také dnes je místo, kde byl most zbudován, zatopené lipenskou nádrží. Podle armádních hlášení měl stát v prostoru, kde je v současnosti přívoz Kyselov – Dolní Vltavice. Z dochovaných hlášení není jasné, kdy se tyto dvě roty vracely zpět do Rakouska, ale víc jak 5 dní na našem území nestrávily. Což však nijak nesnižuje důležitost jejich činnosti a míru vděčnosti z naší strany.

Později se prapor přesunul do Bavorska, odkud na konci září zahájil cestu do Francie a následně zpět do USA. K jeho deaktivaci došlo 19.10.1945 v armádním kempu ve státě Virginia.

Výročka 2019

Jeep Club Jižní Čechy
Pozvánka na výroční schůzi 6.12.2019
Pozvánka na výroční valnou hromadu klubu, která se koná v restauraci „U Kadleců“ v Hrdějovicích v pátek 6.12.2019, začátek v 18,00 hod.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady – předseda
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019  –  místopředseda S. Chalupník
 4. Zpráva k vývoji situace v FKHV ČR – předseda
 5. Zpráva předsedy klubové testovací komise KLTK 03-04 P. Ryšavý
 6.  Zpráva o hospodaření klubu a placení kl. příspěvků – hospodář Jack Beránek
 7.  Zpráva revizní komise klubu – předseda RK Jindra Švorc
 8. Návrh plánu akci pro rok 2020
 9. Návrh přijetí nových členů
 10. Diskuze
 11. Závěr – usnesení

Milan Průša              Slavomil Chalupník            Stanislav Plášil
předseda klubu        místopředseda klubu       místopředseda klubu

Plán 2020

Návrh akcí na rok 2020

29.1. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „ U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

26.2. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

25.3. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

18.4. Vzpomínková akce „Pomníčky I“ Dobrá Voda, Boršov nad Vltavou, Zaluží, sraz na pumpě u velkoskladu Plzeňský Prazdroj ve Vrátě, čas 9,00 hod., vedení akce Aleš Tondl

25.4. Vzpomínková akce „Pomníčky II“ Větřní, Zdíky, Sv. Kámen, čas odjezdu o místo odjezdu bude upřeněno, vedením akce pověřen Petr Svátek

29.4. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

8.-10.5. Vzpomínková akce u příležitost 75.výročí ukončení II. světové války „Po demarkační linii 2020“ Ubytování v Rejštejně, vedením akce pověřeni Pišta a Sláva.

27.5. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod

20.-21.6 Jackova jízda povodím Lužnice a Nežárky, sraz v 9,00 u Jacka v Lomnici nad Lužnicí

24.6. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

26.-29.6. 19. ročník Bluesgrassový festival v Lukách nad Jihlavou „White Stork 2020“ pořadatelé KBR Luka nad Jihlavou.

24.-31.7. Klubová dovolená 2020 – „Po stopách Dukelské operace“, nebo podle situace jiná varianta např. Šumava aj.

5.-16.8. Novohradské hory – Dlouhá Stropnice pod vedením Karla Sonbergera a Jardy Petrů

26.8. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod

11.-13.9. Šumava – Olšina – Boleticko, ubytování v chatkách na Olšině, vedení akce Pišta

25.-27.9. Zálesák u Nesměně, vedení akce Tamunga a Pišta

30.9. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod

21.10. Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod

28.10. Kolem Kleťe – jízda k výročí vzniku samostatného státu ČR, vedení akce Jindra Švorc

25.11. Pravidelná členská schůze klubu hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 19,00 hod.

11.12 . Výroční schůze klubu v hostinci „U Kadleců“ v Hrdějovicích od 17,00 hod.

Veteránské hnutí v ČR podzim 2019

Situace na poli autoveteránského hnutí na konci r. 2019 v České republice

V posledních měsících roku 2019 jsme svědky určité nervozity, napětí, ostrých výměn diametrálně odlišných názorů mezi vedoucími činiteli na poli autoveteránského hnutí v naší republice. Protože toto se bytostně dotýká i našeho Jeep Clubu Jižní Čechy a tedy každého z nás byl především naším předsedou k 20.11.2019 shromážděn tento materiál. A to proto aby poskytl každému našemu členu co možná nejvěrnější popis současného, trochu chaotického stavu.

Pro ty z nás, kteří se v organizačních zále žitostech trochu ztrácejí, tak jako já, uvádím jaká je vlastně struktura celé autoveteránské společnosti ve světě a kam v současnosti zapadá náš klub. Abychom věděli o čem je řeč, když Pišta mluví o Federaci, Unii a tak. Nejlépe obrázek.

Federace, tedy FKHV ČR, je pro FIVU (Fédération International des Véhicules Anciens), česky „Mezinárodní federace historických vozidel“ www.fkhv.cz , tzv. národní autorita, která je jedna v daném státě.
Základním posláním FKHV ČR je zastupovat své členy v rámci České republiky v jednáních s orgány státní správy, organizacemi, institucemi a všude tam, kde to společné zájmy členů vyžadují.
V mezinárodních vztazích reprezentuje a zastupuje své členy v organizacích a institucích tam, kde to zájmy členů vyžadují.
FKHV zastřešuje, garantuje a řídí systém testování historických vozidel.

Jakýmsi začátkem, či tím co rozpoutalo současnou diskuzi o veteránském hnutí a jeho nynější orientaci je vyjádření určité nespokojenosti se současným stavem FKHV, tedy mail p. Zápotockého, prezidenta  UKUVHT ČR,  byl rozeslán na většinu členů FKHV. Text viz níže.

************************************
Vážení členové Unie, přátelé.
Před nedávnem byl členy našeho klubu BCCC Praha sepsán otevřený dopis ke stavu federace.(viz. příloha č.1.)
Následně pověřilo prezidium revizní komisi federace, aby se tímto zabývala.
Dopis revizní komise klubu, který byl dne 12.11.2019 doručen BCCC Praha, (viz. příloha č.2.) mě zcela překvapil a tento vám posílám na vědomí.
Mohu jen konstatovat, že v době, kdy již MD (ministerstvo dopravy) s FKHV nepočítá, kdy je na stole návrh na zavedení STK pro veterány, což federace zatím ignoruje, kdy lze dnes testovat vlastně to co kdo chce bez nějaké kontroly, kdy technická komise federace pracuje formou emailů jednoho člověka, kdy pozastavené testovaní minulou KTK u pochybných testací bylo zrušeno a FKHV se zmítá nad tím, zdali bude či nebude, je revizní komise schopna napsat takovýto dopis.
Stydím se za to, že předseda komise je náš člen, kterého jsme nominovali do této komise a že se byl schopen se pod toto podepsat.
P.S.: Dle posledních zpráv revizní komise funguje o dvou lidech a o toto je situace vážnější.
Honza Zápotocký
************************************

Jako jistá reakce byl z VCC www.vcc-cr.cz rozeslán následující mail (zkráceno) na většinu členů FKHV. viz níže.

************************************

V příloze zasíláme ještě zamyšlení (viz. příloha č.3.) prezidenta Václava Kafky nad aktuální situací, která se kolem historických vozidel děje.
Děkujeme a těšíme se s Vámi na shledání
S pozdravem
Václav Kafka, prezident VCC ČR

************************************

Další reakcí, byl dopis výkonného ředitele FKHV Ing. Martina Kota, který byl rozeslán na většinu členů FKHV. (viz. příloha č.4.)
************************************

Následně přišel 19.11.2019 e-mailem dopis od zastupujícího prezidenta FKHV p. Kafky. (příloha č.5.)
************************************

Na to reagoval mailem prezident naší unie UKUVHT ČR pan Jan Zápotocký viz. níže:
Předmět: Dopis pro veteránskou obec.
Ahoj Václave.
Dobrý dopis. Tedy dobrý pro pár zaslepených.
My, kteří jsem schopni vidět realitu, bychom od tebe spíše viděli dopis v tomto duchu:

Vážení, letos jsme zaznamenali spoustu úspěchů.
Zlikvidovali jsme zatím nejschopnější technickou komisi, nastavený kvalitativní standard taky,  kontroly kvality jsou již minulostí.
Že s námi nechce ministerstvo komunikovat? To přece vám nemůže vadit. Myslíme si, že je vše v pořádku.
A že je federace úplně v pr.eli? Kdo že to řekl? My máme svůj svět naší skvělé organizace a zástupců oplývajících nejvyššími mravními kvalitami.
Nebojte se, shromáždění delegátů nic nezmění, po loňské změně stanov to máme pojištěné.
Takže si můžete myslet co chcete a hlavně že testujeme.
Váš prezident…..

Václave, kolik bylo schůzek za doby minulé technické komise na MD a kolik za současné pod vedením Tomáše Strnada?  ….
Za kolik měsíců jste položili federaci na lopatky, že s ní nechce MD jednat??? Smutný výsledek, že?

Honza Z.
************************************
———————————————————————
Celý text této zprávy v pdf

Plán akcí 2020

V roce 2020 oslavíme 75. výročí osvobození západních a jižních  americkou armádou a konec 2. světové války.
Myslíme si, že náš plán na rok 2020 by měl tato výročí respektovat a tak trochu zdůraznit vojenskou historii. Jen pro informaci a orientaci uvádím program oslav v Plzni 2020. O jiných „konkurenčních“ květnových akcích v našem kraji zatím nemáme informace.

Plzeň 2020

pátek 1.5. – neděle 3.5.2020 Vojenské historické kempy a unikátní historická technika. Kulturní program na náměstí republiky
neděle 3.5.2020 Convoy of Liberty – přehlídka vojenských historických vozidel, 11.00, Klatovská třída
středa 6.5.2020 Hlavní vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!“, 16.00

Budeme vycházet z osvědčeného a tradičního schematu naší činnosti v průběhu roku. Tedy takto by nám to prozatím nějak vycházelo:

 • 18.4.           Vzpomínková pietní akce „Pomníčky I“
 • 25.4.           Vzpomínková pietní akce „Pomníčky II“
 • 1. – 3.5.       Convoy of Liberty v Plzni (pro info)
 • 8.5. – 10.5.  DEMARKAČKA
 • červen/ červenec          Jízda povodím Lužnice
 •                     Klubová dovolená???
 • srpen          Novohradské hory – trasa v konceptu Hlincovky.
 • 17.9 – 20.9.  OLŠINA
 • 28.10.          Kolem Kleťe

Návrh Slávy Chalupníka (již zapracován):
Do plánu činnosti klubu na rok 2020 navrhuji tyto akce:

 • 8.5. – 10.5. DEMARKAČKA – „Tři čtvrtě století bez války – děkujeme“ ( jízda po stopách osvoboditelů – trasa bude upřesněna)
 • 17.9 – 20.9. OLŠINA – „Ozdravný pobyt pro nás a pro Šumavu“ ( pobyt v táboře Olšina s tematickými výjezdy )

Očekáváme i tvoje návrhy, nápady, komentáře a poznámky.
Nejlépe jako komentář dole pod tímto příspěvkem – ať si všichni mohou přečíst, přemýšlet a reagovat.

Nejpozději na listopadové schůzi bychom měli mít kompletní přehled akcí a prodiskutovat termíny tak, abychom si to odsouhlasili, mohli si zajistit volno apod.

Kleť 2019 – Video

Přátelé,
posílám dva video soubory o stejném obsahu ale každý v jiném formátu. Je to do 20 minut sestříhaný záznam z naší několika hodinové, báječné jízdy „Okolo Kletě – Vltavy“ 28.10.2019, pořízený čínskou palubní videokamerkou.
Zatím neumím uživatelsky přívětivější přístup na našem webu ke sdílení velkých videosouborů než je tento. (mimo použití serveru youtube.com, aby se na to nedíval každý jouda, což by zvláště v tomto případě nebylo dobré. Proto znovu prosíme, nepřeposílejte dále. Tady je to pod heslem).
Dost záleží jaké máte PC a na něm nainstalované programy, kodeky / filtry, rychlost připojení k internetu. Asi bych doporučil stáhnout na svůj stroj a na něm pak spustit.Kdyby byl nějaký problém, tak mi napište.
Takže hodně zdaru, trpělivosti, hlavně při stahování a pak hezké pokoukání.
PetrS.

 • Video z Kletě 2019 ve formátu avi. 220MB soubor, nižší kvalita, funguje ale na drtivé většině počítačů. ke spuštění zde
  .
 • Video z Kletě 2019 ve formátu mp4. 750MB velký soubor, vysoká kvalita. ke stažení zde

Kolik Jeepů bylo vyrobeno?

Protože stále existují dohady o tom kolik Jeepů bylo za války postaveno, snažím se již několik let dát dohromady a ověřit kolik jich opravdu bylo. Největší dohady existují u počátků produkce a prototypů. Tam je mnoho mýtů a polopravd. Ono je to hlavně tím, že po cca 75 letech je obtížné, ne-li nemožné, najít firemní záznamy o produkci. Navíc je celkem běžné, že ten kdo má nějaké 3 knihy o válečných jeepech (a drzost či odvahu), napíše z nich vlastní 4. knihu a je to. Překlepy a nepřesnosti se množí. Proto se snažím vše ověřit z více zdrojů a co nejvíce nepoužívat novodobé publikace. Napadlo mne, že by to mohlo být i pro vás zajímavé.
Moje dosavadní výsledky, bez záruky, jsou v tabulce.

Počet vyrobených kusů vozidel Jeep  za WW2
oficiálně: Truck, 1/4 ton, 4×4, Command Reconnaissance

Model Roky Kusů
Bantam pilot 1940 1
Bantam Mk II / BRC 60 1940 69
Ford Pygmy 1940 1
Willys Quad * 1940 5 (4ks 1 řid. náprava / 1 ks obě řid. nápravy)
Bantam BRC 40 1941 2 605
Ford GP * 1941 4 456
Ford GP 4WS (obě řid. nápravy)* 1941 50
Willys MA 1941 1 553
Willys MB 1942–1945 361,339 (25 808 „slat grill“ = svařovaná maska + 335 531 lisovaná maska)
Ford GPW 1942–1945 277 896
Ford GPA ‚Seep‘ 1942–1943 12 778
WW2 Celkem 1940–1945 660 703

(*) podle „RARE WW2 JEEP“ Photo Archive 1940 to 1945 Compiled by Mark Askew and published by Jeep World ISBN 0-9534470-1-4;
Není úplně jasné kolik vlastně  Jeepů s oběma nápravami bylo vyrobeno a jestli těch 50 ks Ford GP 4WS je započteno v celkovém počtu 4,456 kusů Fordu GP. Během ověřování a výroby prototypů většina výrobců zkoušela řízení obou náprav. Bantam Mk.11(8 ks), Bantam BRC40 (několik ?!), Willys Quad (1 ks) a Ford GP (50 ks). Toto se mi zatím zatím nepodařilo ověřit ve firemních archivech / materiálech.
PetrS